Oddziały 1. Dywizji Pancernej, które po walkach w Normandii uzupełniały stany osobowe i w sprzęcie, przekroczyły Sekwanę pod Elbeuf i ruszyły w pościg za Niemcami.

Oddziały 1. Dywizji Pancernej, które po walkach w Normandii uzupełniały stany osobowe i w sprzęcie, przekroczyły Sekwanę pod Elbeuf i ruszyły w pościg za Niemcami.

Skip to content