Oddział krzyżacki z Dobrego Miasta dowodzony przez Wilhelma von Schaumburga rozbił pod Olsztynem polską chorągiew, a następnie podjął próbę zdobycia miasta. Obroną skutecznie kierował administrator kapitulny Mikołaj Kopernik, późniejszy sławny astronom.

Oddział krzyżacki z Dobrego Miasta dowodzony przez Wilhelma von Schaumburga rozbił pod Olsztynem polską chorągiew, a następnie podjął próbę zdobycia miasta. Obroną skutecznie kierował administrator kapitulny Mikołaj Kopernik, późniejszy sławny astronom.

Skip to content