Oddział Antoniego Jeziorańskiego urządził pod Lubochnią udaną zasadzkę na ścigający powstańców siły rosyjskie.

Oddział Antoniego Jeziorańskiego urządził pod Lubochnią udaną zasadzkę na ścigający powstańców siły rosyjskie. Zaskoczona kawaleria rosyjska bezwładnie wycofała się z pola bitwy.

Skip to content