Oblężenie Warszawy przez oddziały siedmiogrodzkie i szwedzkie – jak doszło do kapitulacji stolicy?

Oddziały siedmiogrodzkie pod wodzą ks. Jerzego II Rakoczego od 12 czerwca próbowały zdobyć Warszawę. Opanowanie stolicy Polski umożliwiło dopiero przybycie regimentów szwedzkich. Po krótkiej, zażartej obronie miasto poddało się. Komendant Eliasz Łącki podpisał akt honorowej kapitulacji. Po kilkanastu dniach nieprzyjaciel z powodu trudności aprowizacyjnych opuścił Warszawę.

Skip to content