Oblężenie Ornety: Kapitulacja, przybycie spóźnionych posiłków i oskarżenia o zdradę wobec rotmistrza Radwankowskiego

Wojska wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna po kilkudniowym oblężeniu zdobyły Ornetę (miasteczko na Warmii). Dowódcą zaciężnych polskich broniących Ornety był rotmistrz Stanisław Radwankowski. W dniu, w którym bez wiedzy załogi razem z burmistrzem podpisał akt kapitulacji przybyły posiłki w liczbie 60 zbrojnych. Zarzucono później Radwankowskiemu, że przedwcześnie poddając miasto dopuścił się zdrady polskiego króla.

Skip to content