Nocą z 14 na 15 marca wielki mistrz Albrecht Hohenzollern osobiście dowodzący wojskiem krzyżackim, w trakcie „wojny pruskiej” z Polską, zaatakował Pieniężno. Miasta broniło 400 czeskich zaciężnych w służbie polskiej. Szturm znacznie liczniejsz

Nocą z 14 na 15 marca wielki mistrz Albrecht Hohenzollern osobiście dowodzący wojskiem krzyżackim, w trakcie „wojny pruskiej” z Polską, zaatakował Pieniężno. Miasta broniło 400 czeskich zaciężnych w służbie polskiej. Szturm znacznie liczniejszych wojsk Albrechta okazał się skuteczny. Krzyżacy z pomocą części mieszczan po kilku godzinach walk opanowali miasto i zamek w Pieniężnie. Strona polska straciła około 200 zabitych, śmierć poniósł m.in. rotmistrz Jan Kostelak.

Skip to content