Naczelny Wódz mianował gen. dyw. Władysława Andersa dowódcą armii polskiej tworzonej w ZSRR. Pierwotnie planowano, że dowódcą armii powstałej na mocy układu Sikorski-Majski zostanie gen. dyw. Stanisław Haller, gdyż Rząd na Wychodźctwie nie wiedział, że zg

Naczelny Wódz mianował gen. dyw. Władysława Andersa dowódcą armii polskiej tworzonej w ZSRR. Pierwotnie planowano, że dowódcą armii powstałej na mocy układu Sikorski-Majski zostanie gen. dyw. Stanisław Haller, gdyż Rząd na Wychodźctwie nie wiedział, że zginął on wiosną 1940 r., zamordowany przez Sowietów. Ostatecznie dowództwo powierzono, zwolnionemu kilka dni wcześniej z więzienia NKWD na Łubiance, gen. Władysławowi Andersowi.

Skip to content