Naczelny Wódz mianował gen. bryg. Stefana Roweckiego ps. „Grot” Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej. Od 18 czerwca 1940 r. gen. Rowecki pełnił funkcję zastępcy Komendanta Głownego ZWZ z prawem podejmowania decyzji w pilnych sprawach w

Naczelny Wódz mianował gen. bryg. Stefana Roweckiego ps. „Grot” Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej. Od 18 czerwca 1940 r. gen. Rowecki pełnił funkcję zastępcy Komendanta Głownego ZWZ z prawem podejmowania decyzji w pilnych sprawach w przypadku braku łączności z rządem. 

Skip to content