Na zamku krakowskim urodził się Zygmunt II August, ostatni król Polski i wielki książę litewski z dynastii Jagiellonów. Był drugim dzieckiem króla Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Panował w Polsce w latach 1548-1572. W czasach jego rządów powołano tzw. w

Na zamku krakowskim urodził się Zygmunt II August, ostatni król Polski i wielki książę litewski z dynastii Jagiellonów. Był drugim dzieckiem króla Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Panował w Polsce w latach 1548-1572. W czasach jego rządów powołano tzw. wojsko kwarciane oraz utworzono Komisję Morską (odpowiednik admiralicji).

Na zamku krakowskim urodził się Zygmunt II August, ostatni król Polski i wielki książę litewski z dynastii Jagiellonów. Był drugim dzieckiem króla Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Panował w Polsce w latach 1548-1572. W czasach jego rządów powołano tzw. w

Na zamku krakowskim urodził się Zygmunt II August, ostatni król Polski i wielki książę litewski z dynastii Jagiellonów. Był drugim dzieckiem króla Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Panował w Polsce w latach 1548-1572. W czasach jego rządów powołano tzw. wojsko kwarciane oraz utworzono Komisję Morską (odpowiednik admiralicji).

Skip to content