Na Wawel powrócił, zrekonstruowany na koszt władz Drezna, pomnik Tadeusza Kościuszki. Pomnik został wykonany z brązu w 1900 r. z inicjatywy Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki. W 1921 r. ustawiono go na Wawelu, na bastionie króla Władysława IV Wazy. 17 lu

Na Wawel powrócił, zrekonstruowany na koszt władz Drezna, pomnik Tadeusza Kościuszki. Pomnik został wykonany z brązu w 1900 r. z inicjatywy Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki. W 1921 r. ustawiono go na Wawelu, na bastionie króla Władysława IV Wazy. 17 lutego 1940 r. pomnik został zniszczony przez Niemców.

Skip to content