Minister Obrony Narodowej płk. Antoni Brochwicz-Lewiński wydał rozkaz o rozformowaniu Wojskowego Korpusu Górniczego. Do jednostek podporządkowanych WKG kierowano do wyłącznie młodych poborowych, których uznawano za przeciwników politycznych wprowadzanego

Minister Obrony Narodowej płk. Antoni Brochwicz-Lewiński wydał rozkaz o rozformowaniu Wojskowego Korpusu Górniczego. Do jednostek podporządkowanych WKG kierowano do wyłącznie młodych poborowych, których uznawano za przeciwników politycznych wprowadzanego siłą ustroju komunistycznego w Polsce. W warunkach pracy przymusowej służyli członkowie organizacji niepodległościowych i antykomunistycznych (m.in. AK, NSZ, itp.) oraz synowie przedwojennej inteligencji i zamożnego chłopstwa.

Skip to content