Minister Obrony Narodowej gen. Wojciech Jaruzelski sformował z jednostek ze Śląskiego Okręgu Wojskowego 2. Armię Wojska Polskiego. Nowopowstała armia przeznaczono do udziału w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

Minister Obrony Narodowej gen. Wojciech Jaruzelski sformował z jednostek ze Śląskiego Okręgu Wojskowego 2. Armię Wojska Polskiego. Nowopowstała armia przeznaczono do udziału w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

Skip to content