Miękdzy Londynem a Warszawą nawiązano dwustronną, bezpośrednią łączność radiową.

Miękdzy Londynem a Warszawą nawiązano dwustronną, bezpośrednią łączność radiową.

Skip to content