Leszek Czarny Uderza na Ruś: Devastacja Wrogich Ziem Bez Oporu aż po Lwów

Książę krakowski, sandomierski i sieradzko-łęczycki Leszek Czarny wyruszył z Krakowa prowadząc wyprawę na Ruś. Akcja ta była odwetem za niedawny najazd księcia halickiego Lwa Daniłowicza i jego sprzymierzeńców na Małopolskę. Wojska Leszka Czarnego nie napotykając oporu spustoszyły Ruś aż po Lwów po czym wróciły do kraju.

Skip to content