Leszek Czarny Odparł Atak Rusinów pod Goźlicami: Polscy Wodzowie Ścigają Uciekające Wojska Lwa Daniłowicza

Bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy. Rycerstwo polskie księcia Leszka Czarnego pobiło wojska księcia halicko-włodzimierskiego Lwa Daniłowicza. Książę ruski, posiłkowany przez Tatarów i innych ruskich książąt, mając 6 tys. wojska, usiłował podbić Małopolskę. W pościg za uciekającymi Rusinami ruszyli ze swoimi oddziałami kasztelan krakowski Warsz, wojewoda krakowski Piotr Bogoria i wojewoda sandomierski Janusz Starża.

Skip to content