Latem 1655 r. wojska carskie, w czasie wojny polsko-moskiewskiej z lat 1654-1667 rozpoczęły ofensywę, w wyniku której zajęły Mińsk. Na początku lipca 1655 r. nieprzyjaciel znalazł się pod Wilnem. 7 sierpnia armia litewska hetmana wielkiego litewskiego Jan

Latem 1655 r. wojska carskie, w czasie wojny polsko-moskiewskiej z lat 1654-1667 rozpoczęły ofensywę, w wyniku której zajęły Mińsk. Na początku lipca 1655 r. nieprzyjaciel znalazł się pod Wilnem. 7 sierpnia armia litewska hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła uległa siłom rosyjsko-kozackim. Po przegranej Litwinów Rosjanie wspólnie z Kozakami zdobyli szturmem miasto plądrując i paląc je przez kilka dni. Pierwszy raz w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego stolica państwa dostała się we wrogie ręce. 

Skip to content