Lajos Kossuth, przywódca powstańców węgierskich podczas Wiosny Ludów, mianował dowódcą armii siedmiogrodzkiej gen. Józefa Bema.

Lajos Kossuth, przywódca powstańców węgierskich podczas Wiosny Ludów, mianował dowódcą armii siedmiogrodzkiej gen. Józefa Bema.

Skip to content