Książę Władysław Opolczyk bez zgody polskiego króla zastawił Krzyżakom zamek w Złotorii nad Drwęcą. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny pomiędzy księciem a Władysławem II Jagiełłą.

Książę Władysław Opolczyk bez zgody polskiego króla zastawił Krzyżakom zamek w Złotorii nad Drwęcą. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny pomiędzy księciem a Władysławem II Jagiełłą.

Skip to content