Książę Władysław Łokietek zajął Wawel.

Próbując zjednoczyć ziemie polskie po okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce książę Władysław Łokietek przystąpił do walki o tron krakowski z władcą Czech i Polski z Wacławem III. Tytułując się księciem krakowskim, zajął Wawel, ale samo miasto Kraków pozostało wierne Czechom. Dopiero po śmierci Wacława III (4 sierpnia 1306 r.), miasto poddało sie Łokietkowi. Chcąc zyskać przychylność mieszczan, książę Łokietek nadał Krakowowi przywileje. Starał się też pozyskać miejscowego biskupa Jana Muskatę, nadając wielki przywilej dla biskupstwa krakowskiego.

Skip to content