Książe Leszek Czarny Zwycięża pod Bogucicami: Węgiersko-Kumańskie Wsparcie Zmienia Losy Tronu Krakowskiego

Bitwa pod Bogucicami nad rzeką Rabą. Książę krakowski i sandomierski Leszek Czarny z pomocą Węgrów oraz Kumanów pokonał zbuntowanych możnych i wojska księcia czerskiego Konrada II dążącego do opanowania tronu krakowskiego. Po przegranej bitwie buntownicy z rodu Toporczyków i Starżów zostali ukarani, zaś Kraków w nagrodę za wierność swoich mieszczan nagrodzony został zgodą na wybudowanie obwarowań.

Skip to content