Król Węgier Zygmunt Luksemburski wypowiedział wojnę Polsce. Dokument wystawiony w Budzie, został dostarczony 12 lipca polskiemu królowi. Wypowiedzenie wojny było konsekwencją przymierza jakie zawarł Zygmunt z zakonem krzyżackim w październiku 1409 r. Jesi

Król Węgier Zygmunt Luksemburski wypowiedział wojnę Polsce. Dokument wystawiony w Budzie, został dostarczony 12 lipca polskiemu królowi. Wypowiedzenie wojny było konsekwencją przymierza jakie zawarł Zygmunt z zakonem krzyżackim w październiku 1409 r. Jesienią 1410 r. wojska węgierskie zaatakowały Polskę, jednak poniosły klęskę w bitwie pod Bardiowem. W 1412 r. walczące strony zawarły układ pokojowy w Lubowli.

Skip to content