Król Polski Zygmunt II August przyznał prawo do lenna pruskiego elektorowi brandenburskiemu w razie wygaśnięcia w Prusach linii Hohenzollernów. Przejęcie lenna pruskiego nastąpiło w 1618 roku, za panowania Zygmunta III Wazy.

Król Polski Zygmunt II August przyznał prawo do lenna pruskiego elektorowi brandenburskiemu w razie wygaśnięcia w Prusach linii Hohenzollernów. Przejęcie lenna pruskiego nastąpiło w 1618 roku, za panowania Zygmunta III Wazy.

Skip to content