Król Polski Władysław I Łokietek zawarł w Nakle układ z księciem szczecińskim przewidujący wzajemną pomoc zbrojną. Zawarte porozumienie wymierzone było przeciwko Brandenburgii.

Król Polski Władysław I Łokietek zawarł w Nakle układ z księciem szczecińskim przewidujący wzajemną pomoc zbrojną. Zawarte porozumienie wymierzone było przeciwko Brandenburgii.

Skip to content