Król Polski, Stefan Batory uderzył na Połock, który zdobyto po 20 dniach obleżenia. Szybkie opanowanie miasta umozliwiło w następnym roku rozpoczęcie kampanii, w trakcie której zdobył Wielkie Łuki. Konflikt polsko-moskiewski zainicjował car Rosji Iwan IV

Król Polski, Stefan Batory uderzył na Połock, który zdobyto po 20 dniach oblężenia. Szybkie opanowanie miasta umożliwiło w następnym roku rozpoczęcie kampanii, w trakcie której zdobył Wielkie Łuki. Konflikt polsko-moskiewski zainicjował car Rosji Iwan IV Groźny, który wykorzystał bezkrólewie w Rzeczypospolitej oraz wojnę między Stefanem Batorym a Gdańskiej i w 1577 r. i zagarnął polskie Inflanty.

Skip to content