Król Polski Ludwik I Andegaweński zawarł porozumienie z cesarzem Karolem IV, w którym zrezygnował ze swych roszczeń do Śląska.

Król Polski Ludwik I Andegaweński zawarł porozumienie z cesarzem Karolem IV, w którym zrezygnował ze swych roszczeń do Śląska.

Skip to content