Król Polski Kazimierz III Wielki zawarł w Budzie porozumienie z królem Węgier Ludwikiem I Wielkim z dynastii Andegawenów. W zamian za pomoc węgierską w walce z Litwą, Polacy zobowiązali się do odsprzedania Rusi za sumę 100 tysięcy florenów, w przypadku je

Król Polski Kazimierz III Wielki zawarł w Budzie porozumienie z królem Węgier Ludwikiem I Wielkim z dynastii Andegawenów. W zamian za pomoc węgierską w walce z Litwą, Polacy zobowiązali się do odsprzedania Rusi za sumę 100 tysięcy florenów, w przypadku jeśli król Kazimierz III Wielki doczeka się męskiego potomka. W przypadku, gdyby król Polski umarł nie pozostawiwszy syna tron Polski oraz sporna Ruś miały przejść we władanie króla węgierskiego.

Skip to content