Król Polski Kazimierz III Wielki zawarł sojusz z królem Danii Waldemarem IV, skierowany przeciw zakonowi krzyżackiemu. Sojusz w przyszłości miał stać się przeciwwagą dla rosnących wpływów brandenburskich na Pomorzu Zachodnim.

Król Polski Kazimierz III Wielki zawarł sojusz z królem Danii Waldemarem IV, skierowany przeciw zakonowi krzyżackiemu. Sojusz w przyszłości miał stać się przeciwwagą dla rosnących wpływów brandenburskich na Pomorzu Zachodnim. 

Skip to content