Król Polski i elektor saski August II wprowadził dla wojsk Rzeczypospolitej cudzoziemskiego autoramentu artykuły wojskowe (przepisy szczegółowe całokształtu służby i życia wojskowego) wzorowane na saskich.

Król Polski i elektor saski August II wprowadził dla wojsk Rzeczypospolitej cudzoziemskiego autoramentu artykuły wojskowe (przepisy szczegółowe całokształtu służby i życia wojskowego) wzorowane na saskich.

Skip to content