Król Polski Aleksander I Jagiellończyk wydał w Wilnie dekret mianujący Mikołaja Kamienieckiego pierwszym hetmanem wielkim koronnym. Król Aleksander I zdecydował się na ten krok, gdyż sam często przebywał na Litwie i potrzebował zastępcy w Polsce, który do

Król Polski Aleksander I Jagiellończyk wydał w Wilnie dekret mianujący Mikołaja Kamienieckiego pierwszym hetmanem wielkim koronnym. Król Aleksander I zdecydował się na ten krok, gdyż sam często przebywał na Litwie i potrzebował zastępcy w Polsce, który dowodziłby obroną południowo-wschodnich granic kraju przed najazdami Tatarów i Mołdawian. Hetman Kamieniecki sprawował swoją funkcję do śmierci w 1515 r. Jego następcą został Mikołaj Firlej.

Skip to content