Król Jan I Olbracht, który wyruszył do Mołdawii by osadzić na tamtejszym tronie królewicza Zygmunta, zwinął oblężenie Suczawy (stolicy Mołdawii). Po zawarciu rozejmu z hospodarem Stefanem Wielkim, rozpoczął odwrót ku granicy Polski.

Król Jan I Olbracht, który wyruszył do Mołdawii by osadzić na tamtejszym tronie królewicza Zygmunta, zwinął oblężenie Suczawy (stolicy Mołdawii). Po zawarciu rozejmu z hospodarem Stefanem Wielkim, rozpoczął odwrót ku granicy Polski.

Skip to content