Król Czech Jan Luksemburski, roszczący sobie prawo do korony polskiej i będący w sojuszu z zakonem krzyżackim oraz król Polski Kazimierz III Wielki, zawarli rozejm. Miał on obowiązywać do 24 lipca następnego roku, lecz jeszcze w sierpniu 1335 r. w Trenczy

Król Czech Jan Luksemburski, roszczący sobie prawo do korony polskiej i będący w sojuszu z zakonem krzyżackim oraz król Polski Kazimierz III Wielki, zawarli rozejm. Miał on obowiązywać do 24 lipca następnego roku, lecz jeszcze w sierpniu 1335 r. w Trenczynie uzgodniono warunki przyszłego układu pokojowego, w którym Jan Luksemburski zrzekł się tytułu króla polskiego. Ostatecznie król Czech zrezygnwał z korony polskiej podczas zjazdu w Wyszehradzie w listopadzie 1335 r. w zamian za 20 tysięcy kóp groszy praskich. 

Skip to content