Koronacja Władysława Jagiełły.

Koronacja Władysława Jagiełły. W katedrze wawelskiej Władysław II Jagiełło został uroczyście koronowany na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzętę. Tym aktem zostało zapoczątkowana unia personalna polsko-litewska. Sam Jagiełło okazał się zręcznym politykiem, który starał się utrzymać  władzę zwierzchnią w Wielkim Księstwie Litewskim. Wspólnie ze stryjecznym bratem Witoldem poprowadził wojska przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Dowodził w największej bitwie średniowiecznej Europy – bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r., która złamała potęgę militarną Zakonu. Król Władysław Jagiełło był czterokrotnie żonaty, (z Jadwigą Andegaweńską, Anną Cylejską, Elżbieta Granowską i Zofią Holszańską), miał pięcioro dzieci, ale wieku dorosłego dożyło tylko dwóch synów z ostatniego małżeństwa – Władysław i Kazimierz.

Skip to content