Kontrowersje wokół 'przywileju kruszwickiego’ – domniemany dokument Konrada I Mazowieckiego dla Krzyżaków pod wątpliwością

„Przywilej kruszwicki”. Taką datę nosi kopia dokumentu zwana „przywilejem kruszwickim” wydana rzekomo przez księcia polskiego Konrada I Mazowieckiego dla zakonu krzyżackiego. Zgodnie z treścią pisma książę nadał zakonnikom ziemie leżące w granicach rzek Wisły, Drwęcy i Osy (ziemia chełmińska) oraz wszystkie ziemie, które w przyszłości zdobędą oni na „saracenach” (to jest Prusach). Większość historyków wątpi w autentyczność przywileju. Uważany jest za falsyfikat mający dać Krzyżakom podstawę prawną do sprawowania władzy publicznej w ziemi chełmińskiej i podbitych terytoriach pruskich.

Skip to content