Konfederacja warszawska.

Spisanie aktu konfederacji warszawskiej na sejmie konwokacyjnym – każdorazowo zwoływanym przed elekcją – przez komisję sejmową pod przewodnictwem biskupa Stanisława Karnkowskiego. Gwarantował on wolność religijną i ustanawiał pokój wieczysty między różnymi wyznaniami. Dokument ten był ewenementem na tle ówczesnej Europy.

Skip to content