Kierownictwo Walki Konspiracyjnej wydało pierwszy komunikat informujący o akcji AK "Wieniec II".

Kierownictwo Walki Konspiracyjnej wydało pierwszy komunikat informujący o akcji AK „Wieniec II”.

Skip to content