Kapitulacja Nowego nad Wisłą. Załoga krzyżacka oblegana od 1 sierpnia 1464 r., nie mogąc liczyć na odsiecz, poddała miasto. Kapitulację przyjęli polscy rotmistrzowie: Tomiec z Młodkowa i Jan Jasieński. Według obustronnych uzgodnień załoga mogła bezpieczn

Kapitulacja Nowego nad Wisłą. Załoga krzyżacka oblegana od  1 sierpnia 1464 r., nie mogąc liczyć na odsiecz, poddała miasto. Kapitulację przyjęli polscy rotmistrzowie: Tomiec z Młodkowa i Jan Jasieński. Według obustronnych uzgodnień załoga mogła bezpiecznie opuścić miasto, zaś mieszczanie uzyskali amnestię. Nie objęła jednak tych spośród nich, którzy pomogli Zakonowi przejąć kontrolę nad miastem podczas toczącej się wojny trzynastoletniej. W wyniku kapitulacji Zakon utracił ostatni punkt oporu nad dolną Wisłą.

Skip to content