Kapitulacja Jerzego II Rakoczego, księcia Siedmiogrodu. Po rozbiciu wojsk siedmiogrodzkich przez siły Rzeczypospolitej w bitwie pod Czarnym Ostrowem resztki książęcej armii wycofały się do Międzyboża. Żeby uratować siebie i pozostałe oddziały Jerzy II Ra

Kapitulacja Jerzego II Rakoczego, księcia Siedmiogrodu. Po rozbiciu wojsk siedmiogrodzkich przez siły Rzeczypospolitej w bitwie pod Czarnym Ostrowem resztki książęcej armii wycofały się do Międzyboża. Żeby uratować siebie i pozostałe oddziały Jerzy II Rakoczy zaproponował dowódcom polskim ( Stefanowi Czarnieckiemu i Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu) kapitulację. Zgodnie z zawartym układem książę siedmiogrodzki zobowiązał się do wyjścia garnizonów siedmiogrodzkich z Krakowa i Brześcia Litewskiego oraz wypłacenia ponad 1 mln złotych reparacji wojennych. Poza tym dowódcy mieli otrzymać ok. 2 mln, a armia 1 mln złotych. Dodatkowo Jerzy II Rakoczy miał zerwać sojusz ze Szwecją. Polacy pozwoli mu odejść do Siedmiogrodu, jednakże w drodze powrotnej Tatarzy, sprzymierzeńcy Polaków, napadli na resztki siedmiogrodzkiej armi roznosząc ja zupełnie, a księcia biorąc do niewoli. 

Skip to content