Jednostki Korpusu Obrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlika-Rückemana stoczyły bitwę pod Wytycznem z oddziałami Armii Czerwonej.

Jednostki Korpusu Obrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlika-Rückemana stoczyły bitwę pod Wytycznem z oddziałami Armii Czerwonej.

Skip to content