Jednostka Wojskowa GROM w nowym dowództwie: Symboliczne przekazanie pod auspicje Wojsk Specjalnych

Odbyła się uroczystość przekazania Jednostki Wojskowej GROM pod zwierzchnictwo Dowództwa Wojsk Specjalnych. W ceremonii uczestniczyli Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło, Dowódca Wojsk Specjalnych gen. dyw. Włodzimierz Potasiński oraz Dowódca Jednostki płk Piotr Patalong.

Skip to content