Inkorporacja Prus do Królestwa Polskiego.

6 lutego 1454 r. w Prusach i na Pomorzu Gdańskim wybuchło zbrojne powstanie miast i rycerstwa zrzeszonych w Związku Pruskim, wymierzone w Zakon Krzyżacki. Powodem niezadowolenia była polityka fiskalna i konflikty z administracją Zakonu. Powstańcy opanowali szereg miast i zamków z Gdańskiem i Toruniem na czele. Wczesną wiosną do Krakowa wyruszyła delegacja przedstawicieli zbuntowanych mieszczan i rycerzy. 6 marca delegaci uroczycie złożyli hołd lenny królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, który wbrew radom doradców, wystawił akt inkorporacji Prus i Pomorza do Polski, przyznając ich mieszkańcom szereg praw i przywilejów. Tym samym Polska wypowiedziała wojnę Zakonowi, wojnę która trwała aż do 1466 r. Kończący konflikt II pokój toruński przyznał Polsce Pomorze Gdańskie, Żuławy i Warmię. Reszta ziem Zakonu przekształcono w lenno królewskie.

Skip to content