I pokój toruński.

W Toruniu zawarty został pokój kończący ”Wielką Wojnę” Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. Zgodnie z jego postanowieniami Żmudź przeszła pod władzę Litwy na czas życia Władysława II Jagiełły i księcia Witolda. Po ich śmierci miała wrócić do Zakonu. Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, zaś zamki oraz miasta chełmińskie i pomorskie a także Nieszawa wróciły do Zakonu. Jeńcy obu stron mieli zostać uwolnieni. Zbiegowie z obu stron uzyskali prawo powrotu do swoich dóbr. Zakon miał zapłacić stronie polskiej 100 tys. kop groszy czeskich tytułem wykupu jeńców wziętych do niewoli  podczas bitwy grunwaldzkiej. Postanowienia traktatu były korzystne dla strony polsko-litewskiej choć- jak twierdzi część badaczy- nie wykorzystywały w pełni grunwaldzkiej wiktorii.

Skip to content