Hołd lenny hospodara mołdawskiego. Hospodar mołdawski Piotr III Aron złożył w Suczawie hołd lenny królowi polskiemu Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. Hołd w imieniu króla przyjęli polscy posłowie. Mołdawski władca obiecał m.in. pomoc wojskową stąd posiłko

Hołd lenny hospodara mołdawskiego. Hospodar mołdawski Piotr III Aron złożył w Suczawie hołd lenny królowi polskiemu Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. Hołd w imieniu króla przyjęli polscy posłowie. Mołdawski władca obiecał m.in. pomoc wojskową stąd posiłkował później polskiego króla w wojnie trzynastoletniej z zakonem krzyżackim. W kwietniu 1457 r. Piotr III Aron został pokonany w bitwie przez syna jednego z poprzednich hospodarów, jego późniejszego następcę Stefana III Wielkiego i zbiegł do Polski.

Skip to content