Gestapo aresztowało prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, współkierującego obroną stolicy we wrześniu 1939 roku.

Gestapo aresztowało prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, współkierującego obroną stolicy we wrześniu 1939 roku.

Skip to content