Gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, za zgodą Delegata Rządu RP na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego, wydał rozkaz komendantowi Okręgu Warszawskiego AK płk. Antoniemu Chruścielowi „Monterowi” rozpoczęcia powstania w Warszawie 1 sierpnia

Gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, za zgodą Delegata Rządu RP na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego, wydał rozkaz komendantowi Okręgu Warszawskiego AK płk. Antoniemu Chruścielowi „Monterowi” rozpoczęcia powstania w Warszawie 1 sierpnia o godz. 17.00.

Skip to content