Gen. Tadeusz Bór-Komorowski, po uwolnieniu z obozu jenieckiego, przybył do Londynu i objął stanowisko Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.

Gen. Tadeusz Bór-Komorowski, po uwolnieniu z obozu jenieckiego, przybył do Londynu i objął stanowisko Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.

Skip to content