Gen. Ludwik Mierosławski przekroczył granicę rosyjsko-pruską na Kujawach.

Gen. Ludwik Mierosławski przekroczył granicę rosyjsko-pruską na Kujawach. Drugi dyktator powstania styczniowego rozpoczął walki z oddziałami carskimi.

Skip to content