Egzekucja "Łupaszki".

W więzieniu UB przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został stracony mjr Zygmunt Szendzielarz ”Łupaszka”, jeden z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódca 5. Brygady Wileńskiej AK , dwukrotny kawaler orderu Virtuti Militari.  Szendzielarz i jego współpracownicy zostali oskarżeni  między innymi o to, że w czasie okupacji będąc członkami AK współpracowali z wywiadem hitlerowskim w zwalczaniu polskiego Demokratycznego Ruchu Wyzwoleńczego i partyzantki radzieckiej działającej na terenie Wileńszczyzny. Po wyzwoleniu oskarżeni przechodząc „na żołd central-szpiegowskich anglosaskich imperialistów uprawiali na terenie kraju szpiegostwo i dywersję”.

Skip to content