Egzekucja Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

Egzekucja Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Była ona sanitariuszką i łączniczką 5. Wileńskiej Brygady AK. Została skazana na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. Oskarżono ją o mordowanie rannych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, walczących z oddziałem „Łupaszki”, w którym Danuta Siedzikówna służyła jako sanitariuszka. Mimo braku jakichkolwiek dowodów została skazana na karę śmierci. Wyrok poprzez rozstrzelanie wykonano 28 sierpnia 1946 r. w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku.

Skip to content