Do kraju sprowadzono prochy gen. bryg. Antoniego Chruściela „Montera”, od października 1940 r. szefa sztabu Komendy Warszawa-Miasto ZWZ. Od maja 1941 r. pełnił funkcję komendanta okręgu Warszawa-Miasto; faktyczny dowódca całości sił powstańczy

Do kraju sprowadzono prochy gen. bryg. Antoniego Chruściela „Montera”, od października 1940 r. szefa sztabu Komendy Warszawa-Miasto ZWZ. Od maja 1941 r. pełnił funkcję komendanta okręgu Warszawa-Miasto; faktyczny dowódca całości sił powstańczych w czasie powstania warszawskiego.

Skip to content