Dekret Romualda Traugutta o reorganizacji sił powstańczych.

Na mocy dekretu, wydanego przez ostatniego dyktatora powstania styczniowego, rozpoczęto scalanie oddziałów partyzanckich w regularne wojsko. Obszar objęty powstaniem podzielono między 5 korpusów powstańczych. Korpusy te dzieliły się na dywizje, a dalej na pułki i bataliony.

Skip to content